Misi dan Visi

VISI

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

MOTO

BERSAHSIAH BERWAWASAN

FALSAFAH

SMK Kiaramas berkeyakinan bahawa warga sekolah mampu cemerlang dalam kurikulum, korkurikulum dan pembentukan sahsiah.

MISI

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Warga SMKK berkeyakinan dapat:

  1. mengendalikan perkhidmatan kaunter pejabat dengan konsep mesra pelanggan
  2. menggunakan sumber fizikal dan kwangan sekolah secara optimum
  3. mengaplikasikan sumber teknologi terhadap kemajuan sains dan teknologi terkini
  4. membina sumber manusia yang cerdas emosi, semangat patriotik, profesional dan berintegrasi
  5. mencapai kecemerlangan dalam kurikulum
  6. membentuk sahsiah terpuji dan kemenjadian murid yang positif
  7. membantu murid menguruskan potensi diri dan membina pergaulan yang bijaksana